Vybrať kategóriu

Základné právne informácie

Vlastníkom a prevádzkovateľom týchto internetových stránok a všetkých ďalších internetových stránok umiestnených na doméne vaperoll.eu a tobaccoretail.cz je spoločnosť TOBACCO RETAIL CZ s.r.o., so sídlom Jugoslávská 16/8, 120 00 Praha 2, IČO: 08225583.

Spoločnosť TOBACCO RETAIL CZ s.r.o. je výrobcom, distribútorom a veľkoobchodným predajcom vapov značky VAPEROLL.

Obchodné označenie VAPEROLL je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti TOBACCO RETAIL CZ s.r.o. Použitie tejto značky podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti TOBACCO RETAIL CZ s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

Karty bezpečnostných údajov (SDS)

VAPEROLL ONE Blue Razz 16mg

VAPEROLL ONE Strawberry Cream 16mg

VAPEROLL ONE Mixed Fruits 16mg

VAPEROLL ONE Cool Mint 16mg

VAPEROLL ONE Banana 16mg

VAPEROLL ONE Coconut 16mg

VAPEROLL ONE Mango 16mg

VAPEROLL ONE Cappuccino 16mg

VAPEROLL ONE Peach and Grapefruit 16mg

VAPEROLL ONE Tobacco MA 16mg